Nieuw in de OR

Vliegende start voor nieuwe leden

Vraag en antwoord
OR cursus, OR training
Ontdek waar de kracht van de OR ligt en wat jij daar als nieuwe speler aan kunt bijdragen. In deze cursusdag leer je de gedachte achter de spelregels uit de Wet op de ondernemingsraden en hoe je de regels kunt gebruiken als gids op weg naar goed overleg. Zo kun je vol vertrouwen je eerste stappen op het pad van de medezeggenschap zetten.

Wat we doen
We behandelen de positie van de OR bij besluitvorming. Je leert de hoofdlijnen van de WOR kennen en je weg in de regelgeving vinden. Door de praktijkgerichte opzet ontwikkel je souplesse om je nieuwe kennis direct toe te passen binnen je eigen organisatie.

Hoe we dit doen
De trainer start elk onderdeel met een inhoudelijke inleiding. Er is ruimte voor discussie. Je doet veel praktische oefeningen.

Resultaat

 • je begrijpt het doel van de Wet op ondernemingsraden (WOR)
 • je begrijpt de belangrijkste artikelen uit de WOR
 • je kent het verschil tussen advies-, instemmings- en initiatiefrecht
 • je kent de belangrijkste bevoegdheden van de OR
 • je weet de positie van de OR ten opzichte van de bestuurder en je achterban
 • je bent je bewust van de basisprincipes van goed overleg
 • je weet op welke manier een OR meerwaarde kan leveren

Meer informatie?

We vertellen je graag meer. Stuur gerust een mail of bel: Mirjam Kousbroek, mkousbroek@atim.eu, 06 - 22 56 95 76

Kun je niet op een van de geplande data? Laat het ons weten. Bij voldoende deelnemers kunnen we een extra datum inplannen.

Vraag en antwoord

Een check voor het woord ‘regeling’ in Art. 27 is: wordt iets 'in de regel' toegepast voor een groep medewerkers? Tweede check is of in het antwoord ‘alle’ (of 'geen enkele') ingevoegd kan worden plus een tijdsperiode . Dus bijv. : - met 'alle' medewerkers die de organisatie verlaten wordt een exit-gesprek gehouden

-aan 'alle' verkoopmedewerkers in de buitendienst vanaf functiegroep 12 wordt 'altijd' een lease-auto met een waarde van meer dan € 30.000,- beschikbaar gesteld.

Of de toegepaste regel wel of niet op papier staat is niet belangrijk. Verder is ook niet belangrijk hoe groot de groep is waar de regel op wordt toegepast. Zo kan een groep ook uit één persoon bestaan, bijv. 'alle verkopers' terwijl er maar één verkoper is.
Pas wel op: niet alle ‘regelingen’ vallen onder Art. 27. Die check moet je ook nog wel doen. Zo komt bijvoorbeeld de lease-auto in de voorbeelden hierboven niet terug in Art. 27.

Vraag:
Ik ben een OR-lid en binnenkort heb ik mijn beoordelingsgesprek. Nu ben ik er van uitgegaan dat dit uitsluitend en alleen zal gaan over mijn functie. Mijn leidinggevende heeft aangegeven hierin echter ook mijn werk in de OR mee te willen nemen. Hier was ik verrast over en het voelt wat ongemakkelijk. Vandaar mijn vraag of het goed is om de OR in mijn beoordelingsgesprek mee te nemen, of dat ik het echt gescheiden moet houden?

Antwoord:
Formeel is het zo dat je leidinggevende geen enkele zeggenschap heeft over je werk als OR-lid en daar dus ook geen oordeel over kan geven. Als daar iemand iets van kan zeggen, dan zijn dat in eerste instantie de andere OR-leden (mits jullie daarover interne afspraken hebben gemaakt) of de bestuurder (die maakt je immers mee in OR-verband). Maar zowel bij de andere OR-leden als de bestuurder kan het normaal gesproken hoogstens om feedback gaan en niet om een ‘oordeel’. Je kunt je werk als OR-lid namelijk invullen zoals je dat zelf wilt. Uitzonderingen zijn er wel: je dient je aan de regelgeving te houden, je moet je ‘redelijk en billijk’ opstellen (dus bijvoorbeeld niet overdreven veel uren in de OR steken) en je mag het overleg met de ondernemingsraad niet ernstig belemmeren (zie voor de laatste ook Art. 13 van de WOR). Op die drie punten kun je formeel wel worden aangesproken. Verder geldt echter dat je niet mag worden benadeeld voor het werk dat je in de OR doet (zie Art. 21 van de WOR).

Maar… het kan best zijn dat er punten zijn die je leidinggevende met je wil bespreken ook wel fijn zijn voor jou om te weten. Heeft hij er bijvoorbeeld last van dat je zo veel niet beschikbaar bent voor het werk dan is dat formeel weliswaar niet jouw probleem, maar je kent wel de weg hoe dat op te lossen: je kunt je leidinggevende er op wijzen dat het handig kan zijn om het even aan te kaarten bij zijn leidinggevende of bij de bestuurder zodat die er bijvoorbeeld voor kan zorgen dat er vervanging voor jou wordt gezocht. Andere mogelijkheid is dat je leidinggevende je misschien wel wil complimenteren omdat je zo gegroeid bent in je functie door het OR-werk. Goed om te weten, toch? We raden je dus aan geen 'nee’ te zeggen als hij het met je over je werk als OR-lid wil hebben. Het is wel goed, hem er vooraf op te wijzen, dat hij er niet over gaat of je je werk als OR-lid goed of niet goed doet en hij er ook niet over gaat hoeveel tijd er nodig is voor het OR-werk.

 • 1 dag
 • 380,- p.p.
 • 19 mei '21  

  19 mei
  09:00 - 16:30

 • Aristo Utrecht  
 • 1 dag
 • 380,- p.p.
 • 17 jun. '21  

  17 jun.
  09:00 - 16:30

 • Aristo Utrecht  
 • 1 dag
 • 380,- p.p.
 • 16 sep. '21  

  16 sep.
  09:00 - 16:30

 • Aristo Utrecht  
 • 1 dag
 • 380,- p.p.
 • 06 okt. '21  

  06 okt.
  09:00 - 16:30

 • Aristo Utrecht  
 • 1 dag
 • 380,- p.p.
 • 16 nov. '21  

  16 nov.
  09:00 - 16:30

 • Aristo Utrecht  
 • 1 dag
 • 380,- p.p.
 • 08 dec. '21  

  08 dec.
  09:00 - 16:30

 • Aristo Utrecht  
Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen. https://www.atim.eu/over-atim