Ken de termen, ga zelf in gesprek

Nieuwe pensioenwetgeving 2023

Vraag en antwoord
pexels-karolina-grabowska-7875890.jpg

Er gaat nogal wat veranderen in pensioenland. Is het pensioen in jouw organisatie geregeld via de cao? Dan zijn eerst de werknemers- en werkgeversorganisaties aan zet. Blijft er financieel ruimte over? Dan ben je als OR aan zet! Heeft jullie organisatie een eigen pensioenregeling? Lees hier dan vooral verder, want als OR moet je aan de bak!

Wat verandert er?

De regering heeft het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen op 31 maart ingediend bij de Tweede Kamer. Streefdatum voor invoering is 1 januari 2023. Het is een wetsvoorstel, maar het geeft al wel veel richting aan de ondernemingsraad, bij de overgang naar een nieuw pensioenstelsel.
Wordt het wetsvoorstel tijdig goedgekeurd door Tweede en Eerste Kamer, dan begint de overgangsperiode op 1 januari 2023. Alle pensioenregelingen moeten tussen 2023 en 2027 worden omgezet in een premieovereenkomst met een leeftijdsonafhankelijke, vlakke premie. Uiterlijk op 1 januari 2025 moet overeenstemming zijn bereikt over de nieuwe pensioenregeling en moet een transitieplan zijn afgerond. Het transitieplan bevat verplichte onderdelen, waaronder het type premieovereenkomst, wel of niet invaren en een compensatieregeling.

Pensioenwetgeving is een lastig onderwerp

Vaak is de eerste keuze, een adviseur in te schakelen. Eentje die er verstand van lijkt te hebben. En omdat jullie er zelf weinig van begrijpen, volg je zijn oordeel maar. En steun je hem als hij de discussie aangaat met de pensioenadviseur van de werkgever. Maar waar de discussie nog precies om draait wordt jullie niet helemaal helder. Percentages en getallen vliegen jullie over tafel, maar veel voortgang lijkt er niet te zitten in gesprek. Zelfs jullie eigen directeur en HR-manager lijken het niet helemaal te volgen. Ze doen eigenlijk precies hetzelfde als jullie: ze leggen hun oordeel in handen van de eigen adviseur. Het OR-overleg wordt uitbesteed aan de pensioenadviseurs terwijl dat eigenlijk zou moeten plaatsvinden tussen de OR-leden van de OR en de bestuurder. Is dat wel hoe het OR-werk bedoeld is?

Als OR zelf in overleg

We vinden het vanuit ATIM belangrijk dat OR-leden zelf het vertegenwoordigend overleg voeren. En dat dat overleg plaatsvindt met de eigen directeur en de eigen HR-manager. Dat geldt eigenlijk voor elk onderwerp dus ook voor pensioenen. Aanwezigheid van (pensioen)adviseurs kan helpen. Ze moeten dan wel het overleg ondersteunen en niet vervangen, vinden we. Want voor je instemming geeft zou je wel eerst moeten begrijpen waarop je instemming geeft, vinden we. Er moet vertrouwen komen in de keuzes die gemaakt worden, want als dat vertrouwen er is bij de OR-leden kan dat er ook komen bij de andere medewerkers. En daarvoor is pensioenuitleg nodig in ‘gewone-mensen-taal’ en moet het vertrouwen gefundeerd worden op wat medewerkers belangrijk vinden.

Eén middag, praktisch en bruikbaar

De trainer neemt je in één middag mee in hoe je als OR het overleg over pensioen zo kunt aangaan dat een gebrek aan pensioenexpertise geen probleem vormt. De trainer kent de pensioenregelgeving van binnen en van buiten. Hij leert je een aantal termen die echt nodig zijn, maar ook niet meer. En we helpen je hoe je het gesprek kunt aangaan en wanneer het wel en wanneer het niet handig is om een extern adviseur in te schakelen. Zodat je als OR, als je instemming geeft, dat ook met zelfvertrouwen kunt doen.

Concreet: Je bent vanaf 13.00 uur van harte welkom. Om 13.30 gaan we beginnen en rond 16.00 uur ronden we af.

Pexels pavel danilyuk 8761649

Resultaat trainingsmiddag

 • Je leert de belangrijkste termen t.a.v. pensioenregelgeving.
 • Je weet hoe je het overleg met de bestuurder kunt aangaan over dit thema.
 • Je kunt herkennen wanneer je beter een extern adviseur kunt inschakelen.

PS: Kun je niet op deze datum? Laat het ons weten. Bij voldoende deelnemers kunnen we een extra datum inplannen

Liever maatwerk?

Deze training kunnen we, aangevuld met jullie andere vragen, ook geven als training op maat. Je kiest zelf de locatie, de datum en het aantal dagdelen dat jullie beschikbaar hebben. Neem je contact op?

Veelgestelde vragen

De kosten staan op deze pagina aan de rechterkant. De bedragen zijn btw-vrij. Inbegrepen zijn koffie, thee, lunch en uitgebreide documentatie.

Onze trainingen en cursussen voor ondernemingsraden zijn voor iedereen toegankelijk. Er is geen vooropleiding of specifieke kennis noodzakelijk. De trainer inventariseert ter plekke wat de actuele leervragen zijn en heeft er tijdens de training aandacht voor dat jouw leervraag aan bod komt.

Kent deze training elementen die voor jouw hele OR interessant zijn? Al onze individuele trainingen kunnen we ook als maatwerktraining voor de hele ondernemingsraad aanbieden!

PS: Kun je niet op één van de geplande data? Laat het ons weten. Bij voldoende deelnemers kunnen we een extra datum inplannen.

 • 1 dag
 • 135,- p.p.
 • 20 nov. '23  

  20 nov.
  09:00 - 12:30

 • Aristo Utrecht  
 • Available in english

Meer voor Ondernemingsraden

Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen.