Ervaringen Basiscursus financiën voor de OR

Na afloop van onze trainingen, ontvangt elke deelnemer een evaluatieformulier. Daarin vragen wij deelnemers onder andere hun ervaringen met ons te delen. We delen graag, met toestemming van de inzender, de opgedane ervaringen.

Cursusdag basiscursus financiën voor de OR
4 oktober 2023

  • Eye openers over hoe ik voortaan begrotingen kan 'lezen'!
  • Vriendelijk, weet veel. Zorgt voor veel interactie en ook gelijk voor de praktische toepassing van wat hij vertelt.
  • Zeker!
  • Goede training, zeer leerzaam en interactief. Goed praktisch toepasbaar.
Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen.