Ondernemingsraden

Hoe we jouw OR-team verder vooruit brengen

OR cursus, OR training
Vraag jij je af hoe je de diverse talenten van OR-leden voluit kunt inzetten voor jullie ondernemingsraad? Hoe je daar samen (nog) sterker van wordt? Goede vragen. Onze OR-cursussen en trainingen brengen je als OR verder vooruit.

Onze trainers helpen jou en je OR-team met alle aandacht de aanwezige talenten te laten floreren. Om collectieve kracht te vergroten. Met Atim zet je de koers uit naar goed overleg. Zo worden beslissingen voor jullie organisatie beter.

OR-trainingen voor specifieke kennis

Als OR-lid kun je je direct individueel inschrijven voor cursussen, trainingen of modules om je specifieke kennis eigen te maken. Om kennis uit te diepen en je talent te trainen, zodat jij de specialist wordt in je team.

Als OR-team kun je ook gezamenlijk je bedrevenheid en effectiviteit willen vergroten. Groot gelijk. Bel ons op. Je krijgt raad en we maken een programma geheel op maat met de voor jullie benodigde cursussen, trainingen en modules van jullie vraag.

Training voor nieuwe OR-leden

Belangrijk voor elke nieuwe speler. Hoe eerder je de regels van het spel snapt en kunt toepassen, hoe behendiger je volgende stappen kunt zetten.

OR cursus, OR training

Nieuw in de OR

Vliegende start voor nieuwe leden

Cursussen voor OR-talenten die meer willen weten

Hoe kan de OR meer invloed hebben op de arbeidsomstandigheden? Wat zijn de belangrijkste financiële begrippen om een jaarverslag goed te kunnen lezen? Handige kennis om bij de hand te hebben. Je kunt in je OR-team afspreken dat enkele leden zich apart in deze materie verdiepen.

OR cursus, OR training

Basiscursus Arbowet

Ontplooi jezelf als ‘chef’ arbo
OR cursus, OR training

Basiscursus Financiën

Ontplooi jezelf als ‘chef’ financiën

Trainingen voor OR-teams die het beter willen doen

Heb je de basis van het OR-werk in de vingers? Wil je je verbeteren in een taak? Goed kunnen schrijven, communiceren, adviseren en voorzitten zijn capaciteiten die in ieder team nodig zijn. Je kunt afspreken hoe je de taken onder elkaar verdeelt. Of wil je een cursus met jouw hele OR volgen? Goed idee. Bel ons voor een aanbod op maat.

OR cursus, OR training

Schrijven en achterban

Inspireren in heldere taal
OR cursus, OR training

Effectief communiceren

Verbeter je overlegresultaten
OR cursus, OR training

OR-advies met inhoud

Formuleren voor faire besluiten
OR cursus, OR training

Succesvol voorzitten

Alle neuzen één kant op krijgen

Trainingen voor de momenten dat het er op aankomt

Elke organisatie is voortdurend in beweging. Het team dat zich ondernemend op veranderingen voorbereidt, staat sterk als het erop aankomt. De ervaring leert dat ondernemingsraden optimaal slagvaardig worden door zich hiervoor als groep te trainen.

OR cursus, OR training

Overleggen met de bestuurder

Goed beslagen ten ijs komen
OR cursus, OR training

OR-aanpak van veranderingen

Bepaal je visie en strategie
OR cursus, OR training

Draagvlak en weerstand

Inzicht in emoties en groepsdynamiek
Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen. https://www.atim.eu/over-atim/goed-overleg