Ondernemingsraden

Hoe we jouw ondernemingsraad verder vooruit brengen

Vraag jij je af hoe je de diverse talenten van OR-leden voluit kunt inzetten voor jullie ondernemingsraad? Hoe je daar samen nog sterker van wordt? ATIM heeft cursussen en trainingen ontwikkeld die naadloos aansluiten bij de fase waarin jouw ondernemingsraad zich bevindt. Of je nu als startende ondernemingsraad net begint of al jarenlange ervaring hebt, ATIM brengt jouw team altijd verder vooruit.

Training voor de startende ondernemingsraad (OR)

Er komen heel veel vragen op je af wanneer jouw bedrijf een OR opricht:
· Wat zijn onze rechten en plichten als OR
· over welke onderwerpen heeft de OR instemmingsrecht
· hoe schrijven we OR-verkiezingen uit
· hoe gaan we effectief vergaderen
· hoe verhouden we ons tot de bestuurder
· hoe en wanneer informeren we onze achterban
Bij een startende OR stellen we een training op maat samen. In een verkennend gesprek bepalen we eerst samen de leerdoelen: wat zijn de prioriteiten? Welke kennis is onontbeerlijk voor een startende OR. Welke voorwaarden zijn noodzakelijk voor een goede start-up. En wat zijn haalbare doelen. ATIM begeleidt je met veel kennis, toewijding en plezier in deze onzekere en spannende tijd.

Vraag vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan via 030 233 45 22 of info@atim.eu.

Training voor nieuwe OR-leden

Ben je als nieuw lid toegetreden tot een bestaande OR, dan kun je individueel deelnemen aan onze basiscursus OR. Zo word je binnen één dag ingewijd en bijgepraat over de spelregels uit de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en wat jij als nieuwe speler kunt bijdragen aan je team.
· Nieuw in de OR
· New in the Works Council (Engels programma)

OR-cursussen voor de ervaren OR

Jouw OR-team heeft al jarenlange ervaring. Je wilt het functioneren van je OR-team naar een hoger plan tillen: verdieping op gewenste kennis, vaardigheden of versterking van de samenwerking binnen de OR.

ATIM heeft speciaal voor de ervaren OR een aantrekkelijk cursusaanbod ontwikkeld.
· Effectief communiceren
· Succesvol voorzitten
· Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB)
· Overleggen met de bestuurder
· OR-aanpak van veranderingen
· Draagvlak en weerstand

Wil jij voor jouw ervaren OR een training op maat samenstellen? Dat kan ook. Samen brengen we eerst in kaart waar de behoeftes liggen. Wat wil je bereiken als OR-team? Wat gaat er moeizaam of stroef en waar kan verbetering behaald worden? ATIM doet op basis van deze probleemanalyse een voorstel voor een programma op maat, dat is toegesneden op de vragen vanuit jullie OR.

Vraag vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan via 030 233 45 22 of info@atim.eu.

Open inschrijvingen OR-leden voor specifieke kennis

Als OR-lid kun je je direct individueel inschrijven voor cursussen, trainingen of modules om je specifieke kennis eigen te maken. Om kennis uit te diepen en je talent te trainen, zodat jij de specialist wordt in je team.
· Basiscursus Arbowet
· Basiscursus Financiën
· Juridische special

Meer OR-thema’s

ATIM heeft door haar jarenlange ervaring als een van de oudste OR-training- en adviesbureau kennis ontwikkeld over een breed scala van onderwerpen die relevant zijn voor medezeggenschap. Hieronder een greep uit de meest populaire en actuele onderwerpen:

· Personele regelingen
· OR-verkiezingen
· OR-werk=teamwerk
· In gesprek blijven met je bestuurder

Vraag vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan via 030 233 45 22 of info@atim.eu.

Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen. https://www.atim.eu/over-atim