Helpdesk Atim Paraat

Jouw abonnement op expertise

Zit je als OR met een juridische, organisatorische of andere expliciete vraag in je maag en zoek je snel antwoord? Bel of mail ons. We helpen de dialoog snel weer verder.

Kennis en inzicht

Atim Paraat is een helpdesk voor ondernemingsraden en ambtelijk secretarissen. We helpen je met deskundigheid op elk terrein: financiën, wet- en regelgeving, communicatie, bedrijfs- en bestuurskunde, sociaal beleid … en natuurlijk medezeggenschap. Je concrete vraag kan dus zo gek niet zijn of we hebben er praktisch direct telefonisch een antwoord op.

Als OR kun je een jaarabonnement op Atim Paraat nemen. Je geniet van de volgende voordelen:

  • brede deskundigheid permanent onder handbereik
  • persoonlijk antwoord
  • voor elk OR-lid, de ambtelijk secretaris én de bestuurder bereikbaar
  • gratis deelname voor maximaal drie personen aan halfjaarlijkse de minicongressen
  • hulp bij verzoek tot bemiddeling of inschakelen van externe specialisten
  • één prijs voor het hele jaar.

Abonnementsprijs

In de prijs voor een abonnement houden we rekening met de omvang van de ondernemingsraad:

  • 3 leden: € 350,-
  • 4 t/m 7 leden: € 450,-
  • 8 t/m 15 leden: € 875,-
  • > 15 leden: € 1.300,-

Over deze prijzen berekenen we 21% BTW.

Voor ambtelijk secretarissen soms gratis

Ambtelijk secretarissen die bij ons een leergang of een leergangmodule volgen, zijn gedurende hun opleiding gratis persoonlijk lid van de helpdesk. Met dit abonnement kun je altijd terugvallen op een adviseur, die met je meedenkt. Al doende leer je zo nóg meer over de praktijk van het werk als ambtelijk secretaris, dan enkel vanuit de inhoud van de leergang(module).

Vragen stellen

Vragen stel je heel eenvoudig via een email naar [email protected]. Ons streven is vragen binnen 24 uur te beantwoorden. Het antwoord verwoorden we zo, dat je het eenvoudig kunt delen met de (andere) OR-leden, de (HR)manager en/of de bestuurder.

Benieuwd wat voor vragen we ontvangen?

Veel vragen delen we bij Vraag en antwoord. Elke week delen we ook één actuele vraag op LinkedIn en Facebook. Volg ons daar en je wordt ook wijzer van de vragen die anderen stellen!

Rinka Sealtiël, ambtelijk secretaris van de (centrale) ondernemingsraad van Schiphol Airport

‘Soms zijn er van die specialistische onderwerpen waarbij we echt even advies nodig hebben’, vertelt Rinka Sealtiël, ambtelijk secretaris van de (centrale) ondernemingsraad van Schiphol Airport. Dan mailt ze naar Atim Paraat.

‘Laatst was dat weer aan de hand. We zaten midden in de verkiezingen van een nieuwe OR en er kwam een vraag over geoormerkte zetels. Het was niet voor iedereen in de OR duidelijk hoe dat precies werkt: zijn deze bedoeld voor bepaalde afdelingen of bedrijfsonderdelen of kun je ze op voorhand toekennen aan bepaalde personen? Dat eerste bleek het geval en dat laatste beslist niet. Het is in dit soort situaties goed om zeker te weten hoe het zit. Dan is er helderheid voor iedereen.’


‘Het fijne van Atim Paraat is dat je altijd antwoord krijgt in begrijpelijke taal; juridische taal wordt zoveel mogelijk vermeden. Het is mijn taak om de boodschap over te brengen aan de OR-leden. Bij de antwoorden van Atim Paraat is dat is een kwestie van knippen en plakken. Wat ook van meerwaarde is: je krijgt niet alleen de juridische uitleg, maar ook wat je daarmee kunt. Laatst hadden we een vraag over de invoering van Engels als voertaal bij Schiphol. Formeel heeft de OR daarover niets te zeggen. Dat neemt niet weg, antwoordde Atim Paraat, dat je daarover wel degelijk met de bestuurder kunt overleggen. Dat hebben we ook gedaan, want we maakten ons zorgen over de gevolgen voor de werkvloer; niet iedereen is hoog opgeleid en gebruikt de Engelse taal dagelijks. Dat heeft ertoe geleid dat op sommige afdelingen wel op het Engels zijn overgestapt en andere niet. Een antwoord van Atim Paraat helpt ons altijd verder.’

Pexels ivan samkov 8127802
Adviesbureau Atim B.V. logo

Adviesbureau Atim

[email protected]

030 - 233 45 22

Minicongres actuele jurisprudentie

donderdag
21 nov

13:30 - 16:30

Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen.