Helpdesk Atim Paraat

Jouw abonnement op expertise

Zit je als OR of bestuurder met een juridische, organisatorische of andere expliciete vraag in je maag en zoek je snel antwoord? Bel of mail ons. We helpen de dialoog snel weer verder.

Kennis en inzicht

Atim Paraat is een helpdesk voor ondernemingsraden, ambtelijk secretarissen en bestuurders. We helpen je met deskundigheid op elk terrein: financiën, wet- en regelgeving, communicatie, bedrijfs- en bestuurskunde, sociaal beleid … en natuurlijk medezeggenschap. Je concrete vraag kan dus zo gek niet zijn of we hebben er praktisch direct telefonisch een antwoord op.

Als OR of bestuurder kun je een jaarabonnement op Atim Paraat nemen. Je geniet van de volgende voordelen:

  • brede deskundigheid permanent onder handbereik
  • persoonlijk antwoord
  • voor elk OR-lid, de ambtelijk secretaris én de bestuurder bereikbaar
  • gratis deelname voor maximaal drie personen aan de minicongressen
  • hulp bij verzoek tot bemiddeling of inschakelen van externe specialisten
  • één prijs voor het hele jaar.

Abonnementsprijs

In de prijs voor een abonnement houden we rekening met de omvang van de ondernemingsraad:

  • 3 leden: € 300,-
  • 4 t/m 7 leden: € 375,-
  • 8 t/m 15 leden: € 750,-
  • > 15 leden: € 1.100,-

Over deze prijzen berekenen we 21% BTW.

Benieuwd wat voor vragen we ontvangen?

Veel vragen delen we bij Vraag en antwoord. Elke week delen we ook één actuele vraag op LinkedIn en Facebook.

ATIM Paraat, bellen, vraag stellen, ondernemingsraad, hulp nodig, helpdesk
Adviesbureau Atim B.V. logo

Adviesbureau Atim

[email protected]

030 - 233 45 22

Minicongres actuele jurisprudentie

donderdag
14 mrt

13:30 - 16:30

Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen.