Trainingen op maat

Als team naar de top

Zoek je een incompany-training voor jouw hele OR-team? Goed idee. Bel ons voor een afspraak. Samen bepalen we eerst de leerdoelen en cursusinhoud. Zo krijgen we jullie team naar de top.

Het programma

Vooraf gaan we in gesprek om de cursusinhoud goed af te stemmen. Daarbij betrekken we bij voorkeur ook de bestuurder. Met elkaar brengen we in kaart wat de gewenste kennis en vaardigheden binnen jullie OR-team zijn. Ook nemen we de samenwerking binnen de OR en tussen de OR en bestuurder onder de loep. Belangrijk vinden we de ontwikkeling van een effectief groepsproces in de OR en het doorzetten van dit proces in de samenwerking met de bestuurder.
Het resultaat van de training zal zijn dat je het functioneren van de OR naar een hoger plan tilt. Je versterkt de samenwerking tussen OR-leden. Je vergroot de effectiviteit van het overleg met de bestuurder.

Teamcoaching

OR-werk is vooral ook: mensenwerk. OR-leden brengen diverse kwaliteiten in en vaak ook verschillende meningen. Verschillen productief inzetten, dat is de kunst!

Bij Atim hebben we altijd oog voor obstakels die het heldere zicht op je doel als OR belemmeren. Ons motto: bouw aan vertrouwen in elkaar. Leer elkaar goed kennen. Durf feedback te geven en te vragen. Het kan soms best even knetteren, maar wie werkt aan een hecht samenwerkend team komt het best vooruit. In samenwerking kun je gebruik maken van elkaars kwaliteiten en resultaat boeken.

Mocht jouw OR extra hulp kunnen gebruiken, schakel dan gerust één van onze adviseurs in. Met coaching kunnen zij jouw ondernemingsraad naar een nieuw niveau tillen.

Coaching individuele OR-leden

Ook kan Atim individuele OR-leden coachen. Vaak zijn er maar een paar coachingsgesprekken nodig om te zorgen dat individuele vraagstukken worden opgelost.

Teambuilding OR

Hoe kun je zorgen voor een succesvolle samenwerking binnen je OR- team? Groepsdynamiek staat centraal: het kan een team naar hoge toppen brengen, maar andersom gebeurt ook: door onderhuidse spanning en onuitgesproken gedrag kan een team ook verzwakken. Hoe voorkom je dat groepen hun eigen leven gaan leiden? Wanneer is het moment aangebroken om aan de bel te trekken?

Atim heeft specifieke kennis in huis om de samenwerking binnen je OR-team te versterken aan de hand van wetten van groepsdynamiek:
• Leer elkaar écht goed kennen
• Zorg voor veiligheid
• Zorg voor een open sfeer
• Zonder wrijving geen glans: ga conflicten niet uit de weg

Met deze kennis in huis helpt Atim ondernemingsraden om te gaan met emoties die horen bij samenwerken. Zodat je als OR-team nog sterker uit de bus komt en effectiever om tafel kan met de bestuurder.

Ondertiteling van de dialoog

Voor een succesvolle samenwerking tussen OR en bestuurder, is het spreken van elkaars taal essentieel. Wij spreken zowel de taal van de OR als die van de bestuurder en delen graag onze kennis daarover. Want alleen wanneer je elkaar verstaat, is dialoog mogelijk.

Adviesbureau Atim B.V. logo

Adviesbureau Atim

[email protected]

030 - 233 45 22

Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen.