Avontuur onderweg

Personele regelingen

Functiewaardering, opleiding, beoordeling, arbeidsomstandigheden. Als de regelingen hierover veranderen, heeft de OR instemmingsrecht. Je wilt de juiste keuze maken en belangrijke zaken voor je collega’s geregeld krijgen. Een hele verantwoordelijkheid.
OR cursus, OR training

Rob Kusters
rkusters@atim.eu 06 - 22 56 96 77

Atim Paraat

Jouw abonnement op expertise

Regelmatig krijgen we bij ATIM de vraag wat de rol is van de OR bij wijzigingen in personele regelingen. We adviseren bij de aanpak van deze vraagstukken. We leveren juridische kennis, denken mee over een handige werkwijze en adviseren bij het opstellen van brieven en andere documenten.


Laat ons weten wat er in jouw OR speelt en we praten graag verder over hoe we jouw OR vooruit kunnen helpen.


Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen. https://www.atim.eu/over-atim