Avontuur onderweg

Personele regelingen

Functiewaardering, opleiding, beoordeling, arbeidsomstandigheden. Als de regelingen hierover veranderen, heeft de OR instemmingsrecht. Je wilt de juiste keuze maken en belangrijke zaken voor je collega’s geregeld krijgen. Een hele verantwoordelijkheid.
Ondernemingsraad

Regelmatig krijgen we bij Atim de vraag wat de rol is van de OR bij wijzigingen in personele regelingen. Deze vraagstukken komen natuurlijk ook niet dagelijks op jullie pad. Het voelt daarbij ook als een hele verantwoordelijkheid. Goed dat je begeleiding inroept.

Jullie kennen de organisatie, weten waar jullie achterban zich zorgen om maakt en kennen de achtergrond van de voorgestelde regeling. De combinatie van al die kennis met ons juridisch kader zorgt voor een concrete, praktijkgerichte aanpak.

Vinden jullie de gesprekken met de bestuurder over de nieuwe regeling spannend? Dan gaan we gewoon oefenen. Is het schrijven van de brief lastig? Dan schrijven wij het eerste concept. Zoals gezegd, een praktische aanpak die écht ondersteunt.

Laat ons weten wat er in jouw OR speelt en we praten graag verder over hoe we jouw OR vooruit kunnen helpen.

OR cursus, OR training

Rob Kusters

[email protected]

06 - 22 56 96 77

Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen.