Live trainingen

Live trainingen OR
Samen met jouw eigen ORleden of met ORleden van andere organisaties; je dompelt jezelf echt even onder in OR-kennis en kunde. Leren, ervaren, oefenen, het kan allemaal!

Trainen op onze locatie

In één dag je kennis vergroten en ervaringen delen met ORleden van andere organisaties. Op onze vaste locatie Aristo Utrecht Lunetten kun je terecht voor een uitgebreid aanbod.

Trainen op jouw locatie

Liever met jouw eigen OR gezamenlijk aan de slag? Dan is een maatwerk-training meer op zijn plaats. Uiteraard met een programma dat perfect aansluit bij jullie vraag. En, uniek bij ATIM, altijd overleg over de trainer die bij jullie OR en bij jullie vraag past.
De locatie kiezen jullie. Geen idee? We kunnen je altijd een paar tips geven.

or training, or cursus, ambtelijk secretaris, OR maatwerk
ATIM

Adviesbureau ATIM

info@atim.eu

030 - 233 45 22

Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen.