Live trainingen

Samen met jouw eigen ORleden of met ORleden van andere organisaties; je dompelt jezelf echt even onder in OR-kennis en kunde. Leren, ervaren, oefenen, het kan allemaal!

Locatie trainingen

In één dag je kennis vergroten en ervaringen delen met ORleden van andere organisaties. Op onze vaste locatie Aristo Utrecht Lunetten kun je terecht voor een uitgebreid aanbod.

Liever met jouw eigen OR gezamenlijk aan de slag? Dan is een maatwerk-training meer op zijn plaats. Uiteraard met een programma dat perfect aansluit bij jullie vraag. En, uniek bij ATIM, altijd overleg over de trainer die bij jullie OR en bij jullie vraag past.
De locatie kiezen jullie. Geen idee? We kunnen je altijd een paar tips geven.

Veilig en verantwoord trainen

Tijdens onze live trainingen werken we volgens ons Protocol veilig en verantwoord trainen. Onze eigen locatie voldoet aan alle eisen t.a.v. afstand en ventilatie. Kiezen jullie de locatie? Dan gaan we er vanuit dat jullie hier aandacht voor hebben.

or training, or cursus, ambtelijk secretaris, OR maatwerk
ATIM

Adviesbureau ATIM

info@atim.eu

030 - 233 45 22

Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen.