Choose a training

OR training
Meet Works Council members from other organizations and immerse yourself in OR knowledge and skills. Learn, experience, practice, it's all possible!

In addition to these day courses, you can also ask us to provide tailor-made training on the entire Works Council location. You choose the location. No idea? We can always give you a few tips.

Online training for your Works Council

Do you prefer online training? Please get in touch! All our training courses have been updated for online training. Suprise: in some cases, we prefer online! We gladly inform you why.

Adviesbureau Atim B.V. logo

Adviesbureau Atim

[email protected]

030 - 233 45 22

Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen.