Avontuur onderweg

OR-werk in crisistijd

Vraag en antwoord
Corona is de aanleiding voor veel veranderingen. We gaan anders met elkaar om. Onze werkplekken worden op een andere manier ingericht. Organisaties moeten veranderingen doorvoeren om klaar te zijn voor de nieuwe toekomst. Welke vraagstukken komen er op jullie OR-pad? Wat is jullie rol en wat kunnen jullie bijdragen? Wij gaan met je op zoek. Fysiek misschien wat meer op afstand, maar wel met dezelfde kwaliteit en betrokkenheid.

Voorwaarde voor effectief OR-werk is goed overleg. Overleg waarin de tijd wordt genomen om vraagstukken van verschillende zijden te belichten. Tijd om te reflecteren op een voor alle betrokken partijen optimale aanpak. Goed overleg vergt wat ons betreft bovendien dat er ruimte is voor emoties.

De Corona-crisis werpt flinke obstakels op voor het goede overleg. Haast is geboden en dus is er vaak weinig tijd voor reflectie. Ook hebben velen van ons nog last van onwennigheid in het omgaan met emoties via een beeldverbinding. En dat terwijl juist nu belangrijke beslissingen genomen moeten worden die met veel emoties gepaard gaan.

Veel van de vragen die wij bij Atim binnen krijgen zijn ook voor ons nieuw. Hieronder vind je een aantal daarvan. Mét daarbij een, wat ons betreft, bij deze tijd passende reactie. Wij zijn benieuwd naar jullie vragen en kwesties. Heb je er één, schroom dan niet om hem aan ons voor te leggen.

Op de hoogte blijven van de vragen die bij ons binnenkomen? Volg ons op LinkedIn!

Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen.