Avontuur onderweg

Reorganisatie en fusie

Vast geen dagelijkse kost: een reorganisatie of een fusie. De belangen zijn vaak groot en er komen veel vragen op de OR af: wat is onze rol precies? Waar moeten we als OR op letten? Hoe betrekken we onze achterban? Hoe komen we tot een goed advies?
OR cursus, OR training, ambtelijk secretaris

Onze trainers en adviseurs begeleiden je in dit spannende traject. Eén van ons kan aanschuiven bij jullie overleg. Je krijgt dan uitleg over je rol, toelichting op de inhoudelijke vraagstukken, handige checklists of begeleiding bij het besluitvormingsproces. We kunnen de OR helpen bij het formuleren van het uiteindelijke advies.

Dit zijn enkele suggesties. Neem vrijblijvend contact met ons op, zodat we kunnen meedenken waarmee jouw OR goed vooruitkomt.

OR cursus, OR training

Rob Kusters

[email protected]

06 - 22 56 96 77

Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen.