Diederik Prakke

trainer/adviseur

Onze visie is: voor elke vraag leveren wij de trainer die qua kennis, ervaring en energie het beste past. Past Diederik bij jouw/jullie vraag?

Even voorstellen

Mijn naam is Diederik Prakke. Ik train en begeleid inspraakorganen en directies graag in effectieve samenwerking. Hart en helderheid.

Ik woonde en werkte ruim vijftien jaar in het buitenland (Bhutan, Albanië, Nepal, Vietnam, Egypte) en voel me dus als een vis in het water in gemengde groepen. Ik vind het boeiend als een diversiteit aan verwachtingen en gewoonten bij elkaar komen, waarbij mensen zich verbazen en botsen. Ik ga graag aan de slag als er ook nieuwsgierigheid is en men er samen uit wil komen. Bergen brengen mij in vervoering, zoals mensen dat (op een heel andere manier) ook doen. Over mijn zoektocht naar geraaktheid en zelfstandigheid, naar vrijheid en veiligheid in intieme relaties schreef ik “Hoe heb ik lief? Trouw en twijfel in lust en liefde”.

Mijn reizen en opleidingen geven mij een rugzak waar veel mogelijkheden inzitten. Soms haal ik daar iets uit, voor mijn medezeggenschapswerk: deep democracy, geweldloze communicatie, ademwerk, opstellingen, NLP, TA, theory U, vertrouwen/veiligheid, Tibetaans Boeddhisme, meditatie, de navigator/ontzorg-methode… Vroeger hield ik me doorgaans in, maar werd ik drammerig als ik uiteindelijk eens probeerde te schakelen naar een andere laag; als ik eens zocht naar een andere ingang. Nu leer ik spelen en dansen. De taak is uiteindelijk op inhoud, maar als het relevant is en een groep er open voor staat, werk ik graag tevens op de onderstroom. Uiteindelijk is dat effectiever en efficiënter, als groepen zich er senang bij voelen. Dan kunnen we nieuwsgierig en mild experimenteren, steeds een stap tegelijk.

Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen.