Hein van Zijll Langhout

adviseur/trainer

Onze visie is: voor elke vraag van een OR leveren wij de trainer die qua kennis, ervaring en energie het beste past. Past Hein bij jullie vraag?

Bij mij ben je aan het goede adres voor het leuker en effectiever maken van OR-werk. OR-werk is leuk en effectief als iedereen uit de verf komt en het ook daadwerkelijk iets oplevert. Mijn specialiteit is het trainen en begeleiden van ondernemingsraden in alle vormen en maten als onderdeel van een incompany maatwerktraining of bij advies- en instemmingsaanvragen. Mijn kennis en ervaring als registermediator zet ik graag in om de samenwerking binnen de OR te verbeteren maar ook om stroeve communicatie tussen de bestuurder en de OR vlot te trekken. OR-leden en ook bestuurders waarderen mijn scherpzinnigheid, optimisme en relativerende humor.

Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen.