Ervaringen deelnemers Succesvol voorzitten

Na afloop van onze trainingen, ontvangt elke deelnemer een evaluatieformulier. Daarin vragen wij deelnemers onder andere hun ervaringen met ons te delen. We delen graag, met toestemming van de inzender, de opgedane ervaringen.

2023

  • De deskundigheid van de trainers, en de persoonlijke feedback die je krijgt maken deze training tot een succes
  • Goede inhoudelijke cursus
  • De deskundigheid en de persoonlijke toepassing van de training maakt het tot een leerzame training
  • Ik heb actief met elk onderwerp mee kunnen doen en de leerstof was voldoende. De accommodatie was vlak bij het station dus makkelijk met het OV te bereiken.

2022

Samen met de vicevoorzitter van de OR MKB heb ik eind 2022 deel genomen aan de training succesvol voorzitten. Een training met een meerwaarde voor ervaren en onervaren voorzitters. Hoewel ik als leidinggevende al flink wat ervaring had als voorzitter kan ik concluderen dat de opleiding een waardevolle toevoeging is op/aan mijn kennis en ervaring. De voorzitter van de OR heeft geen leidinggevende positie wat het leiden van een vergadering een andere dynamiek geeft. De ervaring van ATIM en de deskundige docente op het terrein van het werk van de medezeggenschap zorgen voor een beter gevulde rugzak om succesvol voorzitter te zijn. Bekende en onbekende gesprekstechnieken helpen om bewuster en efficiënter het werk van de medezeggenschap te coördineren en te faciliteren.

Wijnand de Jager,
voorzitter OR
Belastingdienst Midden- en Kleinbedrijf

>>>>>>>

Ik heb de cursus "voorzitten" gevolgd en heb hier veel kennis opgehaald. Zowel van de trainer als van de mede cursisten. Wat ik als erg prettig heb ervaren is dat de trainer inhaakte op de actuele verhalen/ knelpunten van de cursisten en gaf hierin concrete adviezen.
Het heeft mij geholpen om op een andere manier de verschillende OR leden meer te betrekken tijdens de vergaderingen.
Al met al een voor mij goede training waarin ik veel geleerd heb en beter in mijn rol als voorzitter ben gekomen.

Linda van Horssen,
voorzitter OR,
Stichting Zorgcentra Rivierenland

>>>>>>>

Door het deelnemen aan deze cursus heb ik ervaring opgedaan op verschillende onderdelen, die gebruikt kunnen worden in een OR-vergadering. Doordat je met verschillende organisaties zit doe je ook ervaring op over de manier waarop andere organisaties vergaderen.
Je leert de taken en het profiel van een voorzitter, het BOB-model om toe te passen. Het voorbereiden van een vergadering en het opmaken van de Agenda. Verschillende werkvormen om te gebruiken tijdens de vergadering. Hoe te komen tot besluitvorming. LSD en herkaderen tijdens de vergadering.
Door verschillende gezamenlijke opdrachten, train je gesprekken te voeren en hoe een groep te leiden met verschillende leden. Je ga aan de gang aan de hand casussen van agendapunten, met elkaar te oefenen als een vergadering, waarin iedereen als voorzitter om beurten de vergadering leidt.
Al met al een zeer nuttige training voor voorzitters en vicevoorzitters. Ik heb hier veel van geleerd wat ik zeker ga toepassen in de praktijk om een goede voorzitter te zijn.

Petra Velders,
Vicevoorzitter OR ,
Stichting Zorgcentra Rivierenland

>>>>>>>

Group g932f56244 1920
Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen.