Ervaringen deelnemers Leergang 1

Na afloop van onze trainingen, ontvangt elke deelnemer een evaluatieformulier. Daarin vragen wij deelnemers onder andere hun ervaringen met ons te delen. We delen graag, met toestemming van de inzender, de opgedane ervaringen.

Stichting Icare JGZ
Ik raad zeker aan om een training te volgen via Atim. De trainer van de cursus ambtelijk secretaris heeft leuke afwisselende werkvormen. Geeft veel gelegenheid om onderling ervaringen uit te wisselen en weet toch telkens weer dit terug te herleiden naar de lesstof. De cursus sluit mooi aan d.m.v. de praktijkopdrachten zodat het ook daadwerkelijk een toevoeging is voor de eigen OR.

Yulius Onderwijs
Ik heb leergang 1 ervaren als heel praktisch. Ik kon het geleerde direct in de praktijk brengen en heb al tijdens de leergang veranderingen aangebracht in mijn manier van werken. Ook was er ruimte voor eigen casussen en konden wij als deelnemers ervaringen uitwisselen. Dit was voor mij erg leerzaam.
De trainers zijn enthousiast, hebben praktijkervaring en presenteren de lesstof op een aantrekkelijke manier met aandacht voor de individuele deelnemer. Leergang 1 heeft mij en daarmee ook de medezeggenschapsraad veel gebracht. Ik ga door met Leergang 2.


Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen.