Ervaringen deelnemers leergang 3

Na afloop van onze trainingen, ontvangt elke deelnemer een evaluatieformulier. Daarin vragen wij deelnemers onder andere hun ervaringen met ons te delen. We delen graag, met toestemming van de inzender, de opgedane ervaringen.

2023

Deelnemers van de module Groepsdynamiek en samenwerking

  • Atim heeft een iets andere denkwijze dan de meeste andere trainingsbureaus. In de loop van de jaren en met het opdoen van ervaring met veel verschillende OR-en en bestuurders heb ik gemerkt dat je niet altijd alles helemaal volgens de letter van de wet in moet vullen, maar ook de grijze gebieden kunt inkleuren, meer in de geest van de wet en zeker ook meer pragmatisch. Ook het juiste gesprek en het blijven in de eigen rol door alle spelers in het veld (de AS incluis) zorgen voor constructief samenwerken. Mijn ervaring heeft geleerd dat de medezeggenschap in een organisatie gebaat is bij deze insteek. Het brengt iedereen verder, geeft minder conflicten die afleiden van waar het werkelijk overgaat. Dus top!
  • Zou deze training (Groepsdynamiek) zeker aanraden aan OR-en. Speciaal de huiswerkopdracht en terugkoppeling spreekt mij aan.
Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen.