OR Kompas 2022 - een korte terugblik

Op 1 november vond OR Kompas 2022 plaats, hèt evenement voor Ambtelijk Secretarissen om te netwerken en kennis op te doen over verschillende, actuele onderwerpen aangeboden door diverse partners van OR Kompas. En wij, Mirjam Kousbroek en Yolanda Hofman, waren er dit jaar natuurlijk weer bij! Wat was het leuk om daar weer wat bekende gezichten terug te zien.

Twee workshops
Wij verzorgden dit jaar twee workshops

‘Vertegenwoordigen, hoe doe je dat?’
‘Het nieuwe pensioenakkoord, wat moet de OR daarmee?’

Tijdens een plenaire sessie verzorgden we de plenaire sessie ‘Actuele jurisprudentie èn het verhaal erachter’.

Vertegenwoordigen
De Workshop ‘Vertegenwoordigen, hoe doe je dat?’ zou bekend moeten zijn. Het thema vertegenwoordigen komt terug in onze open inschrijvingsdagen ‘Nieuw in de OR’ en is ook vaak onderdeel van onze maatwerkcursussen.
In de zaal vonden de verschillende varianten van het vertegenwoordigen veel herkenning bij de aanwezigen.

Pensioenakkoord
De workshop ‘Het nieuwe pensioenakkoord, wat moet de OR daarmee?’ is misschien wat minder bekend. En dat kan kloppen, want dit is een training die we recentelijk geïntroduceerd hebben.

Volgens de huidige planning gaat uiterlijk 1 juli 2023 de nieuwe pensioenwet in. Voor alle bedrijven in Nederland betekent dit werk aan de winkel en dus ook voor de ondernemingsraad. Maar hoe dan?

Tijdens de workshop gaven we een verkorte versie van onze nieuwe open inschrijving ‘Nieuwe pensioenwetgeving 2023 – ken de termen, ga zelf in gesprek’.

De deelnemers kregen een inkijkje in de verschillende invalshoeken waarop de OR zo’n ingewikkeld onderwerp kan aanpakken. Ogen op schoteltjes, want het we ontkomen er niet aan, om eerst toch even wat vaktermen de revue te laten passeren. Leuk om te zien dat deze al snel in de vragen terugkwamen. Alsof iedereen ze al lang kende en dagelijks gebruikt. Deze ambtelijk secretaressen zijn alvast een beetje voorbereid wanneer het dadelijk echt zo ver is en iedere OR ermee te maken krijgt!

Actuele jurisprudentie
Tijdens de plenaire sessie hebben we iedereen kennis laten maken met onze bekende jurisprudentie quiz. Hiermee ben je bekend, wanneer je onze minicongressen al eens bezocht hebt. Via een groen kaartje, waar, of een rood kaartje, niet waar, kon iedereen reageren op de jurisprudentievragen. Het juridische antwoord leverde leuke discussies en eyeopeners op.

Geschreven door:

Foto-Yolanda_2021-09-28-135413_bjxq.jpg [email protected]

06 - 51 58 48 54

Yolanda Hofman-Verhoeven

Adviseur en trainer, coördinator leergangen

Het goede adres voor:

versterken van je team, kwaliteit van het overleg, aanpak organisatieveranderingen, feedback

Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen.